Sayfamızda Adisyon, Adisyon Nedir, Adisyon Fişi, Adisyon nedir optik, Adisyon Düzenlemesi, Adisyon nasıl düzenlenir, hesap pusulası, hesap yer almaktadır.

adisyon
ad
  1. (lokanta, gazino, otel gibi yerlerde) hesap pusulası ya da hesap.
Köken
Fransızcadan

ADİSYON VE DÜZENLENMESİ

Masa  başı  servis  yapan  gerçek  ve  tüzel  kişi  işletmelerde  tarafından  düzenlenen sunulan   hizmetin   ve   emtianın  cins   ve   miktarını   göstermek   amacıyla   düzenlenen   bir belgedir. Adisyonlar  anlaşmalı  matbaalara  bastırılarak kullanılacaktır.  Adisyonlarda  belirli bir ölçü aranmayacak, işletmeler kendi ihtiyaçlarına göre ölçüleri belirleyeceklerdir.

Adisyonlar,  müşteriden  sipariş  alınırken  düzenlenecek  ve  müşterinin  masasında, daha sonraki siparişler işlenmek üzere bırakılacaktır.

Hizmetin   tamamlanmasından   sonra   adisyon   müşteriye   ibraz   edilecek   ve   bu adisyona  dayanılarak   hesap ödenecektir. Ayrıca, müşterinin talebi beklenmeksizin derhal fatura,   fatura   vermeyi  gerektirmeyen   hallerde   de   perakende   satış   fişi   düzenlenerek adisyonun birinci örneği ile birlikte müşteriye verilecektir.

Adisyonlar,  kopyalı  en  az  iki  örnek  olarak  düzenlenecektir.  ilk  örneği,  fatura  ve perakende satış fişi ile birlikte müşteriye verilecek, ikinci örneği ise işletmede kalacaktır.

Ödeme kaydedici cihaz kullanmayan kahvehaneler adisyon tipi perakende satış fişi kullancaklardır. Örneği  belli  edilen bu  fişte  tüketilen  içecek  veya  yapılan  hizmet  ayrıntılı olarak gösterilecektir.

Ödeme  kaydedici  cihaz  kullanan  kahvehanelerin  hasılatı  ödeme  kaydedici  cihaz fişleri ile belgelendirilecektir.