GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA İLİŞKİN DUYURU
cte görevde yükselme sınav sonuçları
– Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin 12/2 maddesine göre yazılı sınavın yüz tam puan üzerinden değerlendirilmesi, yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan alınması gerekmesine rağmen, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün sınav sonuçlarına ilişkin 08.04.2015 yayınladığı ilk ilanda sonuçların tam sayıya tamamlandığının görülmesi üzerine anılan Yönetmelik gereği yuvarlama yapılmaksızın listenin yeniden ilanı sağlanmış olup, yazılı sınavda başarılı olanlara ilişkin sıralamayı gösterir liste ektedir.
– Listede ismi bulunmayanlar başarısız olmuştur.
– Nihai başarı listesi adaylarda aranan şartların incelenmesini müteakip ilan edilecektir.
– Atama yapılacak yerler ve tercih durumu nihai başarı listesinin kesinleşmesini müteakip değerlendirilecektir.
-Ceza infaz kurumu ikinci müdürü, denetimli serbestlik müdür yardımcısı, idare memurluğu kadrolarına atanacaklar ayrıca sözlü sınavına girecek olup sözlü sınav tarihi ve yeri daha sonra duyurulacaktır.
İlanen duyurulur.

Görevde yükselme sınavı ile 110 ceza infaz kurumu ikinci müdürü, 45 Denetimli Serbestlik müdür yardımcısı, 100 idare memuru, 25 şef, 25 sayman ve 250 infaz ve koruma başmemuru; unvan değişikliği sınavı ile 50 öğretmen alımı yapılmıştır.

Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü

Denetimli Serbestlik Müdür Yardımcısı

İdare memuru

Şef

Sayman

İnfaz ve Koruma Başmemuru

Öğretmen