Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı neticesinde;

cte

İkinci müdür, denetimli serbestlik müdür yardımcısı ve idare memurluğu kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olup aranan şartları taşıyan adaylardan sözlü sınava katılacaklara ilişkin listelerle,

Sayman, şef, öğretmen, infaz ve koruma başmemurluğu kadrolarına atanacaklardan yazılı sınavda başarılı olup aranan şartları taşıyan adaylara ilişkin nihai başarı listeleri ektedir.

Taşra atamalı personel için, Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca gönderilen evrak üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Atama yapılacak yerler, tercih durumu, sözlü sınav tarihi ve yeri 2015 yılı merkez ve taşra atamalı personelin naklen atanma işlemleri sonuçlandıktan sonra duyurulacaktır.

İlanen duyurulur.