Sayfamızda; Edep Sözleri, Edep Sözleri Yeni, Edep Sözleri Kısa, Edep Sözleri Facebook, Edep Sözleri Twitter, Edep Sözleri 2018, En Güzel Edep Sözleri, Yeni Edep Sözleri;

Güzel sözler kategorimizde şimdi de sizlere en güzel ve en ilgi çekici Edep Sözlerini derledik. Edeb, Türkçe’de ahlak anlamına gelen tasvirlerden birisidir. Genel olarak geçmiş dönemden günümüze söylenmiş olan atasözü niteliğindeki sözler ile önem arz eden unsurlardan birisi olduğundan dolayı söz anlamında internet üzerinde araştırılan detaylardan birisi olarak da dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Edep ile alakalı olarak insanlara sosyal mesaj veren paylaşımlar yapmak istiyorsanız aşağıda yer alan sözler sosyal medya üzerinde paylaşmanız için da en iyi seçenekleri sizlere sunacaktır. Sorunsuz bir şekilde tüm hesaplarınızda sevdikleriniz ile de paylaşabileceğiniz mesajlar durumundadır.

EN GÜZEL EDEP SÖZLERİ

Utancı giden kimsenin kalbi ölür.

Edep döküntüleri, altın döküntülerinden daha hayırlıdır.

Arifin edebi, her edebin üstündedir. Çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir.

Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir.

Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır.

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir.

İnsanla hayvan arasındaki fark edeptir.

Utanma insanın ruhunda asıldır.İnsanı insan olarak muhafaza eden de budur.

Dünya gecesinin aydınlatacak şemâların en güzeli ve parlağı: Edeptir.

İnsanın ilim ve edebi, en büyük varlığıdır.Eskimez, çürümez, kaybolmaz.

Ey Rabbim! beni her ne cezâ ile cezâlandırırsan ceâlandır, yalnız hicab (utanma) zilleti ile cezâlandırma.

Edep, tecrübe ile (yani bizzat yaşanarak) kazanılır.

İnsana,fâidesiz çok bilgiden ziyâde,edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç verir.

Çocuğunuzun yedi yıl oyun oynamasına müsade ediniz ve yedi yıl ona yaşam edebini ögretiniz.

İnsana faidesiz çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

Edep öyle birkaç günde belli olmaz, İnsan öldüğü ana kadar edep göstermelidir.

Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim Edebi olmayan kimse Allah’ın lütfundan mahrumdur.

Edep, aklın tercümanıdır Bunun manası şudur: Herkes aklı kadar edepli olur Edebi kıt, ahlakı bozuk olana hakiki manada akıllı denmez.

Edep, dinin gerçeklerini bilmedeki ince anlayış, dünyanın geçici ve aldatıcı zevklerine aldanmadan Allah’ ı hatırlatan bilgiler edinmek için yapılan eğitimdir.

Eğer adem oğlunun edebi yoksa adem değildir. İnsan ile hayvan arasındaki fark edeptir. Göz gezdir ve Allah’ın kelamına “Kur’an’a” ayet ayet tamamına bak, Kur’anın anlamı edeptir.” “Eğer şeytanı ayaklarınızın altında görmek istiyorsanız gözünüzü açın ve biliniz ki şeytanın katili edeptir.

Her kim edepten mahrum kaldı, cümle hayırlardan mahrum kaldı.

İlim meclisine girdim, kıldım talep, İlim tâ gerilerde kaldı, illâ edep illâ edep.

Edep insan için güzel elbise menzilesindedir.

Kişi kendisini ve sevdiklerini ateşten korumak istiyor ise edebi öğrensin, edebi öğretsin.

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.

En insani davranış, bir insanın utanılacak duruma düşmesini önlemektir.

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve  insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

Gezdim Halep ile Şamı, Eyledim ilmi talep, Meğer ilim bir hiç imiş, İllâ edep illâ edep.

İlim ve bilginin yüceliği edep ile anlaşılır. Davranışlar, ilim ve irfan ile kabul görür ve insan, güzel edep ve ahlakı ile dünya ve ukba muradına ulaşır.

Hayatınızın her gününü sanki bir dağa tırmanıyormuş gibi yaşayın. Arada bir zirveye göz ucuyla bakın ki hedefiniz daima aklınızda olsun; ama yalnızca zirveye odaklanıp, varılan her yeni noktanın farklı ve güzel manzarasını da kaçırmayın.

İnsanlar maşuk aramıyor, bencil duygularına köle arıyor. Köle buluyor ama aşkı bulamıyor.

Her şey, çoğaldıkça ucuzlar. Edeb bunun aksinedir; o çoğaldıkça değeri artar.

Edep, kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını da hor görmemektir.

Edebin en alt derecesi, bir kimsenin, cehâletini sezdiği yerde durup onu gidermesidir.

Evlâdına edeb öğretmeyen, düşmanlarını sevindirir.

Edep, insanı her türlü hatadan koruyan bilgi ve prensiplere sahip olmaktır.

Edeb güzelliği, kişiyi nesep güzelliğine muhtaç etmez.

Edeb, nefsi gerektiği şekilde terbiye etmek ve güzel ahlâk ile süslemektir.

Şeytan, ALLAH’IN huzurundan, edeb ve ahlakı terk ettiği için kovulmuştur.

Edeb ve ahlak dışı davranışlar, feyzi keser, sahibini de sultanın gönlünden uzaklaştırır.

Sohbet bir cesettir. Edeb ve ahlak ise, o cesedin aklı ve ruhudur.

Sünneti tatbik etmek için de, edebi ve ahlakı korumak lazımdır.

Sofilerin terbiye etmediği kimse, edebin ve ahlakın hakikatını anlayamaz.

Edeb ve ahlak: Kendisinden yükseğini çok görmemek, kendisinden aşağısını hor görmemektir.

Ustasının edebi ve ahlakıyla edeblenip ahlaklanmayan, sünnet ve hadisle edeblenip ahlaklanamaz.

Sünnet ve hadisle edeblenip ahlaklanmayan, ayet ve Kur’anla edeblenip ahlaklanamaz.

Ahlakın en mükemmeli, edebin en üstünü, Din’de edeptir. Dinde yücelmek, Allah’ın emirlerine itaat edip, peygamberimizin edeplerini bilmek ve uymak ile mümkündür.

Edeb hudûda, sınırlara riâyet etmek onu taşmamaktır. En büyük edeb ise ilâhi hudûdu muhâfazadır, gözetmektir.

Kendinden utanmayı bilseydi kişioğlu, gizli kalmış değil, fakat herkesin içinde açıkça işlenmiş nice suç işlenmemiş olurdu. La Bruyereİnsana, faydasız çok bilgiden ziyâde, edep ve yüksek terbiye lâzımdır.

Ayıp ve kabahatten korkmayan ile düşüp kalkmak,kıyamet gününde insana utanç verir.

Edep, bir insanda iyi ve güzel huyların tamamının meydana geldiğinin görülmesidir.

Bir insanın taşıdığı ahlak, sırtında taşıdığı elbiseden daha önemlidir!

Ey edebine hayran olduğum yar! Bilir misin ki, sendeki edep seni sevmeme sebep.

Hakiki edep, nefsi terk etmektir.

Edeb, şeytanı öldüren bir silahtır.

Edeb: Aklın dıştan görünüşüdür.

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır.Dinin hizmet edicisi de edeptir. Abdullah Nibbaci (Rah.A.)

EDEP İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

Edep kişinin gönüI aynasıdır. Hz. MevIana

Edebim eI vermez edepsizIik edene. Susmak en güzeI cevap, edebi eIden gidene. Yunus Emre

Edep, mirasın hayırIısıdır. Hz.Ömer

AdaIet oImadıkça yönetimin, edep oImadıkça asaIetin faydası oImaz. FiIinta

Edep, akIın suretidir. Hz.AIi

Gezdim Halep ile Şam’ı, eyledim ilmi taIep, meğer ilim bir hiç imiş illa edep illa edep. Yunus Emre

EdepIi edebinden susar, edepsiz ben susturdum zanneder. Mevlana

Her şey, çok olunca ucuzlar. Edep bunun aksinedir, o çoğaldıkça değeri artar. Kazım Taşkent

Kişinin edebi, aItından daha iyidir. Hz.AIi

Ey MüsIüman, edep nedir diye sorarsan biI ki edep, her edepsizin edepsizIiğine katIanmaktır. MevIâna

Edep, edepsizIiğe tahammüI etme sanatıdır. Atakan Korkmaz

Edepsiz yaInız kendine fenaIık etmedi. Ateşini beIki bütün etrafa yaydı.  MevIâna

Erkeğin süsü edep, kadının süsü de zehep (aItın) tir. Hz.AIi

Edep, akıI ve şeriata muvafık haI ve harekete denir. SüIeyman HiImi Tunahan Hz.Ieri

Edep, haddini biImektir. Ahmed HuIûsi

Himayen aItındakiIere iyiIik yapmak istersen, onIara terbiye ve edep öğret. Hz.AIi

EdepsizIiğin başIadığı yerde, edebiyat biter. M.Akif Ersoy

AkıI gibi maI, iyi huy gibi dost, edep gibi miras ve iIim gibi şeref oImaz. Hz. AIi

Edep, iIimden önce geIir. Hz. Ömer

UIu kişi, ârif bir insan, Rabbine karşı edebini bıraktı mı mutIaka heIâk oIur. Yahya b.Muaz

Şeytanın katiIi edeptir. Hz. MevIana

İnsanın iIim ve edebi, en büyük varIığıdır. Eskimez, çürümez, kayboImaz. MevIana

Edep bir damIadır, damIadı mı yok oIur. Hz. AIi

Her şeyin bir hizmet edicisi vardır. Dinin hizmet edicisi de edeptir. AbduIIah Nibbaci

İnsanIar edebe, iIimden daha çok muhtaçtır. AbduIIah Bin MenziI

İIim mecIisine girdim, kıIdım taIep, İIim tâ geriIerde kaIdı, iIIâ edep iIIâ edep.  Ziya Paşa

Utancı giden kimsenin kaIbi öIür. Hz.Ömer

Utanma insanın ruhunda asıIdır. İnsanı insan oIarak muhafaza eden de budur. Nâsr-ı Husrev

Edep ile ilgili Sözler Yunus Emre, Edep ile ilgili sözler, Edepli Sözler,  Edepli Sözler Resimli, Edepli Mesajlar, Terbiyesiz İnsanlara Söylenecek Sözler