Sayfamızda Fuzuli Sözleri, Fuzuli, Fuzuli kimdir, Fuzuli Sözleri Resimli, Fuzuli Sözleri Uzun, Fuzuli Sözleri Kısa, Fuzuli Sözleri Mecnun, Fuzuli Sözleri Facebook, Fuzuli Sözleri Twitter, En Güzel Fuzuli Sözleri, Etkileyici Fuzuli Sözleri, Ünlü Sözleri, Ünlü Fuzuli Sözleri yer almaktadır.

Fuzuli kimdir; Fuzûlî, Azerbaycan Türkçesinde eser veren Türk divan şâiridir. Asıl adı Mehmed bin Süleyman’dır. Türk Bayat boyundan olduğu aktarılmaktadır. Türk şiirini önemli ölçüde etkilemiştir.

“Karıncayı bile incitmem” deme! Bile’den incinir karınca; söz söylemek irfan ister, anlamak insan…

Güzelliğin vasıflarını söylemek için söz çoktur; ama güzelliğin tatlılığına hiç söz yoktur.

“Sevdiğin şeylere sahip değilsen, sahip olduğun şeyleri seveceksin.”

Ya Rab belâ-yı aşk ile kıl âşina beni, Bir dem belâ-yı aşktan etme cüda beni.

Ne yanar kimse bana âteşî dilden özge, Ne açar kimse kapım bâd-ı sabâdan gayrı.

Tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır bir an bile aşk belasından uzak tutma beni.

Öyle ser-mestem ki idrâk etmezem dünyâ nedir,Ben kimem sâki olan kimdir mey-i sahbâ nedir.

Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib, Fuzuli Sözleri Kılma derman kim helakim zehri dermanındadır.

Mey biter saki kalır. Her renk solar haki kalır. İlim insanın cehlini alsa da, hamurunda varsa eşeklik; baki kalır.

Dünyada her ne var ise kaynağı aşktır; ilim ise koca bir dedikodu.

Varlık Allah’a aittir. Gerisi hep hayal ve düşten ibarettir. Bugüne dek bildiğim, bulduğum ve sahip olduğum her şey gerçekte O’ndan ibaret imiş. Zannım, hakikate yönelince sevgim de aşk oluverdi.

Söylesem tesiri yok, sussam gönül râzı değil.

Aşk imiş her ne var âlemde. İlm bir kıyl ü kâl imiş ancak.

Selâm verdim; rüşvet deyüldür diye, selâmım almadıIar.

Bana, ne gönül ateşinden başka kimse yanar, Ne de tan yelinden başka kimse kapımı açar.