T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

ikbm

1) Genel Müdürlüğümüz Taşra Teşkilatına ataması yapılacak 250 İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosu için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğine göre 08 Mart 2015 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sonucu başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların nihai başarı listesi ile  atama yapılacak boş kadrolara ait liste ekte yer almaktadır.

2) Atamalar adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan listesine göre yapılacaktır.

3) Tercihlerinden birine yerleşemeyen adaylardan “Tercihlerin dışında bir yere atanmak istiyorum” seçeneğini işaretleyenler boş kalan kontenjanlara resen atanacaklar, tercihte bulunmayan veya “Tercihlerim dışında bir yere atanmak istemiyorum” seçeneğini işaretleyerek tercihlerinden herhangi birine yerleşemeyen adaylar ise atanmaktan feragat etmiş sayılacaklardır.

4) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 33’üncü maddesi gereğince, bölge esasına göre atamaya tabi olanların, “Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu il ve bu ile bağlı ilçelere, nüfusa kayıtlı olmamakla birlikte en az on beş yıl müddetle devamlı olarak ikamet ettikleri veya hizmetini olumsuz yönde etkileyecek maddi ilişkisinin bulunduğu il veya ilçenin bağlı olduğu il veya ilçelerine atanamazlar.” hükmü gereğince tercihlerini bu yerlerin dışında bir yere yapmaları gerekmektedir.

5) Tercih yapacak adayların ekte yer alan tercih dilekçelerini doldurarak imzalamak suretiyle en geç 25 Temmuz 2015 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzde olacak şekilde göndermeleri gerekmektedir.

6) Ataması yapılan adayların söz konusu atamalarına dair onaylar görev yaptıkları kurumlara gönderilecektir.

DUYURULUR

EKLER:

1. Nihai başarı listesi,
2. Atama yapılacak yerler,
3. Tercih dilekçesi örneği.