Adalet Komisyonu, Ceza İnfaz Kurumları Güvenlik Hizmetleri Kanunu Tasarısının görüşmeleri sırasında infaz koruma memurlarıyla ilgili önemli düzenlemeleri kabul etti.
ikm

KISA ÖZET

Bir Kanun tasarısı önce ilgili kurumca hazırlanır, sonra tüm Bakanların imzasıyla TBMM’ye sevk edilir. Buna “kanun tasarısı” denir. Kanun tasarısı önce Meclis İhtisas komisyonunda görüşür. İhtisas komisyonu isterse kendi içinden bir alt komisyon kurabilir. Alt ve ana komisyon görüşmeleri sonrasında, ortaya çıkan metin TBMM Genel Kurulunda görüşülür. TBMM Genel Kurulunun kabul ettiği metin Cumhurbaşkanınca onaylandıktan sonra, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer.

Aşağıda bilgi verilen hususlar, ihtisas komisyonu olan Adalet Komisyonunun kabul ettiği metin üzerinden oluşturulmuştur.

İÇ GÜVENLİK VE DIŞ GÜVENLİK

Cezaevlerinin korunması iç ve dış güvenlik olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış güvenlikten de infaz koruma memurları sorumlu olacaktır.

İÇ VEYA DIŞ GÜVENLİKTE GÖREVLENDİRME

İç ve dış güvenlik nöbet ve vardiya usulü ile çalıştırılacak. İç ve dış güvenlikte çalıştırılacak ceza infaz kurumu mudur yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurlarının çalışma esasları, görevlendirilmeleri, görev süreleri gibi hususlar yönetmelikle belirlenecektir. Ayrıca kurum müdürü isterse iç güvenlikteki personeli, dış güvenliğe verebilecektir.

1. VE 2. DERECEDEN İNFAZ KORUMA BAŞMEMURU KADROSU,
2 BİN ADET 3. DERECEDEN İNFAZ KORUMA MEMURU,
1.940 ADET 4. DERECEDEN İNFAZ KORUMA MEMURU KADROSU İHDAS EDİLİYOR

Tasarıda yer alan bir düzenleme, Türk kamu yönetiminde bir ilktir. Hali hazırda hiçbir memurun kadro derecesi 5’ten, şefin de 3’ten aşağı inememektedir. Ancak infaz koruma memuru ve başmemurları için özel düzenleme yapılmaktadır. Bu maddenin görüşülmesi sırasında, Maliye Temsilcisi kamuda hiçbir memurun 5. ve şeflerin ise 3. dereceden aşağıya inemediğini belirtmiş ve yapılan bu düzenlemeyle yapının bozulduğunu iddia etmiştir. Ancak bu açıklamaya karşın madde kabul edilmiştir.

İNFAZ VE İYİLEŞTİRME UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI KADRO İHDASINDAN VAZGEÇİLDİ

Adalet Komisyonundaki görüşmeler sırasında, verilen bir önerge ile daha önce ihdası öngörülen İnfaz ve İyileştirme Uzman ve Uzman yardımcısı uygulamasından vazgeçilmiştir.

İNFAZ KORUMA BAŞMEMURLARI VE MEMURLARI EMEKLİLİKTE DE SİLAH KULLANABİLECEK

6136 sayılı Kanununda, emekli olduktan sonra da silah kullanabilecek kamu görevlileri arasına ” f) Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü emrinde görevli ceza infaz kurumu müdürü, ceza infaz kurumu müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memurluğundan,” ibaresi eklenmiştir.

İNFAZ KORUMA MEMURLARINA EK ZAM GELİYOR

657’nin özel hizmet tazminatı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Yapılan düzenlemeyle, ceza infaz kurumlarında görev yapan mühendisler ve mimarlar için ayrıca %15, sosyologlar için ayrıca %100, teknisyenler için ayrıca %15, ceza infaz kurumu müdürüne ayrıca %30, müdür yardımcısı ayrıca %30, idare memuruna ayrıca %80, infaz koruma memuru ve başmemuruna ayrıca %60’ına kadar ek özel hizmet tazminatı verilebilecektir.

CEZAEVİ PERSONELİNE YIPRANMA ZAMMI

5510 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, Ceza infaz kurumlarında, ceza infaz kurumu müdürü, müdür yardımcısı, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru ile infaz ve koruma memuru 90 gün ek fiili hizmet zammı verilmektedir

SON DEĞERLENDİRME

Yazının giriş kısmında da belirttiğimiz üzere tüm bu düzenlemeler ayrıca TBMM Genel Kurulunda görüşülecektir. Maliye Temsilcisi Kemal Çelik’in komisyondaki ifadelerine göre bütçeye yük getiren bu düzenlemeler için Genel Kurulda önerge verilecektir. Tasarı, Genel Kurulda görüşüldüğünde yeniden bilgilendirme yapacağız.

memurlar.net