Bu sayfada Simflat Film Tablet, Simflat Film Tablet Nedir, Simflat, Sımflat, Simflat zayıflatır mı, simflat kullanıcı yorumları, simflat tok karnına, simflat yorumlar, simflat ekşi, simflat kullanan yorumlar, Simflat nedir, Simflat ne işe yarar yer almaktadır.

Sımflat tablet sindirim sisteminde oluşan sorunlar üzerinde çok etkili bir ilaçtır. Sımflat aç karınla genelde yemeklerde yarım saat önce alınması gereklidir. Etken madde Otilonyum bromür sayesinde sindirim sistemi düz kasları üzerinde etki ederek kasılmaları önler. Ayrıca hareket bozukluğunu düzenleyerek gaz kabarcıklarını dağıtarak rahatsız edici gaz oluşumu önler. SIMFLAT, karında şişlik, baskı veya gerginlik hissi, bulantı, karın ağrısı, kabızlık, ishal, acil tuvalet ihtiyacı sorunlarının tedavisinde etkin olarak kullanılır. Ayrıca Simflat film tablet aşırı gaza bağlı ağrılı bağırsak spazmları, şişkinlik ve hareket bozukluğu ile karakterize diğer sindirim sistemi şikayetlerinin yok edilmesinde etkilidir.

Sımflat Film Tablet Nedir

Siflat tablet sindirim sistemi sorunlarının ortadan kaldırılması için doktor tarafından reçete edilen bir ilaçtır. Ağız yolu ile ile alınan sımflat film tablet  İrritabl Bağırsak Sendromu tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. 30 ve 90 tabletlik ambalajlarda sarı renkli yuvarlak film tablet olarak eczanede satılmaktadır.

İrritabl bağırsak sendromu ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücü olan SİMFLAT film tablet spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu ve artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılıyor.

Sımflat Etkin madde:

Otilonyum bromür                 40 mg/tablet

Simetikon                               80 mg/tablet

Yardımcı maddeler:

Laktoz granül                          192.50 mg/tablet

Lesitin(soya)                           0.3 mg/tablet

Sımflat Ne İşe Yarar, Sımflat Ne İçin Kullanılır

Terapötik endikasyonlar

İrritabl barsak sendromu (IBS) ve distal enterik bölgenin spastik-ağrılı durumlarında spazm çözücüdür. Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu/artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek için kullanılır. Sindidirm sisteminde oluşan rahatsızlıklar, gaz, sancı giderici, karın ağrısı tedavisinde etkilidir.

Sımflar Nasıl Kullanılır

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi

Doktorunuzun önerisine göre günde 2-3 defa bir tablet kullanılır.

Tedavinin süresine hekim karar vermelidir.

Belirtilen tedavi süresinin tamamlanmasından sonra tedavinin devam edip etmeyeceği hekim tarafından kontrol edilmelidir.

Uygulama şekli:

Tabletler, tercihen yemeklerden 30 dakika önce bir miktar su ile bütün olarak yutulur. Asla doktorunuzun belirlediği dozu aşmayın.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: SİMFLAT içeriğindeki otilonyum sistemik olarak %3 absorbe edilir, etkisi lokaldir ve böbrek ve karaciğer disfonksiyonundan etkilenmez. Simetikon ise fizyolojik olarak inerttir ve hiçbir toksisitesine rastlanmamıştır. Oral yolla uygulanışından sonra hiçbir değişime uğramadan dışkıyla ıtrah edilir. Bu sebeple, bu hastalarda SİMFLAT  için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Pediyatrik popülasyon: Pediyatrik popülasyonda kullanımı ile ilgili klinik veri yoktur bu nedenle çocuklarda SİMFLAT kullanımı önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: Doktorunuzun önerisine göre günde 2-3 defa bir tablet kullanılır.

 Kontrendikasyonlar

  • Etkin madde ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen hipersensitivite
  • İntestinal perforasyon ve kolon tıkanması durumunda kullanılmamalıdır.

Simflat neye iyi gelir

Özel kullanım uyarıları ve önlemleri

Glokom, prostat hipertrofisi ve pilor stenozu olan hastalar bu ilacı dikkatli kullanmalıdır.

Otilonyum bromürün gastrointestinal sistem düz kasları üzerinde gevşeme etkisi oluşturmasından dolayı özellikle diyabetik hastalarda görülen konstipasyon ve barsak atonisi ile karakterize durumlarda dikkatle kullanılmalıdır.

Tedaviye rağmen şikayetlerde azalma olmuyor veya artıyorsa tedavinin tekrar değerlendirilmesi gerekir.

Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

SİMFLAT, lesitin (soya) içermektedir.  Eğer fıstık ya da soyaya alerjiniz varsa bu tıbbi ürün kullanılmamalıdır.

4.5.Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Simetikon

Levotiroksinin simetikon ile eşzamanlı kullanımı, bağlanma veya emiliminde azalma nedeni ile levotiroksinin etkilerini azaltabilir. Bu nedenle eş zamanlı kullanım gerektiğinde her iki ilacın uygulanması arasında en az 4 saat olmalıdır.

Otilonyum Bromür

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Gebelik ve laktasyon

 

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

SİMFLAT içeriğindeki etken maddelerin sistemik absorbsiyonu çok düşük olduğundan, kontraseptiflerle etkileşim potansiyeli olması beklenmez. Bugüne kadar, klinik kullanımda içeriğindeki etken maddeler ile ilgili bu konuda hiçbir etkileşim rapor edilmemiştir.

 

Gebelik dönemi

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik/ve-veya/embriyonal/fetal gelişim/ve-veya/doğum/ve-veya/doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.

SİMFLAT gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

 

Laktasyon dönemi

SİMFLAT emziren annelerde ancak zorunlu durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

 

Üreme yeteneği / Fertilite

Fertilite üzerine hiçbir etkisi görülmemiştir ya da beklenmemektedir.

 

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

 

İçeriğindeki etken maddelere ait araç ve makine kullanma üzerindeki etkisine dair veri yoktur.

Sımflar Film Tablet Yan Etkileri

İstenmeyen etkiler

 

İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Aşırı duyarlılık reaksiyonları (döküntü, kaşıntı, dilde ödem, solunum güçlüğü gibi)

Sinir sistemi hastalıkları:

Bilinmiyor: Baş ağrısı

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar:

Seyrek: Farenjit, rinit

Gastrointestinal hastalıkları:

Seyrek: Diyare, bulantı, kusma, epigastrik ağrı, konstipasyon

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Bilinmiyor: Ürtiker, deri döküntüsü

Terapötik dozlarda içerikte yer alan otilonyum bromür atropin benzeri etkilere sebep olmaz.

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Aşırı dozda kullanılması halinde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

 Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Fonksiyonel barsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar

ATC Kodu: A03A

Otilonyum bromür, sindirim sisteminin düz kasları üzerinde güçlü antispastik bir etki gösterir. Etki mekanizması ise karışıktır: Otilonyum bromür başlıca selüler ve ekstraselüler bölgelerden Ca+2 akışını değiştirebilir Ca2+ kanalları muskarinik ve taşikinin reseptörlerine bağlanarak Ca2+ nun düz kas hücrelerine girişini engeller. Otilonyum bromür aktivitesi Ca2+ kanalını bloke etmesi ve hafif anti-muskarinik etkinin kombinasyonu olarak açıklanabilir.

Simetikon aktive edilmis bir dimetikon olup, köpük giderici etkisi vardır; bu etki sayesinde mide-barsak kanalındaki gaz kabarcıklarını dağıtarak ve mukusla örtülü gaz kabarcıklarının oluşumunu önleyerek şişkinliği giderir.

Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim

Yapılan deneyler oral yolla verildikten sonra otilonyum bromürün son derece düşük sistemik absorpsiyonu olduğunu göstermiştir (%3). Bu sebeple plazma konsantrasyonu düşüktür.

Simetikon fizyolojik olarak inerttir. Oral yolla uygulama sonrasında emilimi göz ardı edilebilecek seviyelerdedir.

Dağılım

Otilonyum bromürün kolon düz kaslarında yüksek oranda dağıldığı gösterilmiştir.

Simetikonun dağılımı ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Biyotransformasyon

Otilonyum bromür’ün son derece düşük sistemik emilimi olup vücutta metabolize olmamaktadır.

Simetikon vücutta metabolize olmamaktadır.

Eliminasyon

Otilonyum bromür’ün çoğu (%95-97) safra ile atılır.

Simetikon enterohepatik döngüye katılmadan başlıca dışkı ile atılmaktadır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:

Otilonyum sistemik olarak absorbe edilmediğinden, doğrusallık değerlendirilemez.

Simetikon doğrusal veya doğrusal olmayan durumu konusunda yeterli çalışma bulunmamaktadır.

 

Klinik öncesi güvenlilik verileri

Otilonyum bromür:

Akut toksisite: Sıçanlar için LD50 1500 mg/kg, köpeklere 1000 mg/kg dozda verildiğinde hiçbir ölümcül vaka rapor edilmemiştir.

Kronik toksisite: Hayvan çalışmalarında, 180 gün 80/mg/kg dozunda otilonyum bromür verildiğinde hiçbir histolojik ve hematolojik anormallik görülmemiştir.

Teratojenite: Sıçanlar ve tavşanlara 60 mg/kg dozlarında verildiğinde embriyotoksik ve teratojenik etki görülmemiştir.

Mutajenite: Çeşitli testler hiçbir mutajenik etki göstermemiştir.

 Simetikon:

Fare, sıçan, tavşan ve kedilerde oral, intravenöz, intramüsküler, intraperitoneal, inhalasyon yoluyla ve topikal uygulamalardan sonra preklinik araştırma sonuçları elde edilmiştir. Akut ve kronik toksisite araştırmalarında anlamlı değişiklikler tespit edilmemiştir. Fare, sıçan ve tavşanlarda mutajenik potansiyel olduğu kanıtlanamamıştır. Tavşan ve sıçanlardaki araştırmalar simetikonun tümör gelişimini sağlama potansiyeline dair kanıt taşımamaktadır.

Üreme toksikolojisi: Hayvan deneylerinde (fare, sıçan, tavşan) simetikon kullanımı ile teratojenik etkiler ortaya çıkmamıştır.

 FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

Yardımcı maddelerin listesi

Kolloidal silikondioksit (300)

Silisifiye mikrokristalin selüloz (Prosolv SMCC 90)

Laktoz granül

Kolloidal silikondioksit  (200)

Magnezyum stearat

Kopovidon (Kollidon VA 64 Fine)

Kollidon CL

Opadry AMB Yellow 80W22002

Opadry AMB Yellow 80W22002 bileşimi: Lesitin, titanyum dioksit, Xantham gum, talk, sarı demir oksit, polivinil alkol 

Raf ömrü

24 ay

Saklamaya yönelik özel tedbirler

25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajın niteliği ve içeriği

Karton kutuda, alüminyum/alüminyum blister ambalajlarda 30 film tablet. 

Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve

‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

 Sımflat Hakkın Bilinmeyen Sorular

Simflat zayiflatirmi

Simflat film tablet direk olarak zayıflatma gibi bir etkisi olmamasına karşın yan etkisi olarak bazı durumlarad zayıflama görülebilinmektedir.

Simflat gebelik kategorisi

Simflat ebelik kategorisi C’dir.

Simflat eşdeğer

Simflat eşdeğer yani muadili bulunan ilaçlar genede aynı etkiye sahiptir.

Simflat aç mı tok mu

Kesinlikle aç karınla ve yemeklerde yarım saat önce alınmalıdır.

Sımflat film tablet prospektüs

SIMFLAT 30 FILM TABLET

Grubu :   Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu :   İEGM Tüm İlaç
Firma :   Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Etkin Madde :   Dimethicone
ATC Kodu :   N06AX21
ATC Açıklaması :   Duloksetin
Kamu Kodu :  
Barkodu :   8699527150663
Patent :   Jenerik
Fiyatı :   15,92 TL
Reçete Tipi :   NORMAL REÇETE
Etken Madde Kodu :   
Temin :   İlacınızı sadece eczaneden alınız!
Bütçe Eş Değer Kodu :   
Fiziksel Özellikleri :   Renksiz,kokusuz sıvı
Terapotik Kategorileri :   Antiflatulent
Durumu :   Bu ilaç şuan eczanelerde satılıyor.

Sımflat Tablet Fiyatı

Fiyatı :  15,92 TL Reçete le satılan bu ilacı mutlaka doktorunuzun tavsiyesi üzerine almalısınız.

İlaç hakkında ayrıntılı ve güncel bilgiye Sımflat prospektüs okuyarak sahip olabilirsiniz. Asla yazılanlar doktor tavsiyesi değildir.