Etiket: cumhuriyet bayramı ne zaman ilan edildi

28 Ekim 2014 0

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Yazar: Admin

Bayram kabul edilmesi: 29 Ekim 1923’te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan…