Yazımızda; Vatan Sözleri, Asker Vatan Sözleri, En Güzel Vatan Sözleri, Vatan Sözleri Kısa, Vatan Sözleri Uzun, Anlamlı Vatan Sözleri, Etkileyici Vatan Sözleri, Ülkücü Vatan Sözleri, Aşk ve Vatan Sözleri, Vatan Sözleri Resimli, Vatan Sözleri Resimsiz, Vatan Sözleri Tumblr, Vatan Sözleri Facebook, Vatan Sözleri Kısa Mesaj, Vatan Sözleri Sms, Vatan Sözleri Twitter, Vatan Millet Sözleri yer almaktadır.

Vatanımızı sevelim; orası babalarımızın da ülkesidir. Schiller

Önce Vatan Millet, Sonra Ana ve Yâr, Bu yolda savrulan birileri var…

Vatan sevgisi ahlakta iyiliği, ahlakta iyilik de vatan sevgisini meydana getirir. Montesquieu

Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir. Tevfik Fikret

Vatana olan borcunu ödemeden ölen insan bedbahttır. J. Fletcher

Eğer vatan tehlikede ise, her şey vatana aittir. George Jacques Danton

Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır. Süleyman Nazif

Vatan aşkını artırmak için en emin yol, bir müddet yabancı bir memlekette kalmaktır. William Shenstone

Vatan sevgisi imandan gelir. Montesquieu

Vatanına sadakatle hizmet edenin atalara ihtiyacı yoktur. Voltaire

Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth

Sevgi, bilgi ve çalışmanın ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması. (S. Freud)

İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamal.
Hamallık ki, sonunda, ne rütbe var, ne de mal,
Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş aştan;
Ve ayrılık, anneden, vatandan, arkadaştan.

Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan bilim, kültür ordusudur.

Vatan bir milletin evidir.

Kılıçla alınan vatan, para ile satılmaz.

Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın, Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, Bir vatan kalbinin attığı yerdir!

Zenginlik gurbeti vatan, fakirlik vatanı gurbet haline getirir.

Vatan sıhhate benzer, değeri kaybedilince anlaşılır.

Vatan sevgisi imandan gelir.

Ayrıcalıkların sadece eşitlikten doğduğu, vatandaşın yönetime, yönetimin halka, halkın da adalete tabi olduğu bir düzen istiyoruz.

İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir.

Ben seversem hürriyet kadar derin,
Sevdiğimi vatan gibi severim.
Ben sevdim mi tam sever,
Seversem de adam gibi severim.

Vatan için yaşamak, vatanın terakki ve tealisine çalışmak da vatan için ölmek kadar şereflidir.

Görelilik kuramım başarıyla kanıtlanırsa Almanya benim bir Alman olduğumu iddia edecek, Fransa ise dünya vatandaşı olduğumu açıklayacaktır. Kuramım gerçek dışı çıktığında ise, Fransa bir Alman olduğumu söyleyecek, Almanya ise bir Yahudi olduğumu açıklayacaktır.

Millî kalkınmamızı gerçekleştirmek, her Türk ferdini hür yapabilmek için Türk Milletini yeniden kurmak zorundayız. Vatandaşlarımız arasında parti, mezhep, ırk ve bölge farkı gözetmeksizin karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bağlar dokuyacağız.

Canını kurtarayım derken vatanından olursun.

Türkiye’nin bağımsızlığından başka birşey istemedik ve hayatımızı bu yola koyduk.Varlığımızı Türkiye adına armağan ettik.Bunun aksini iddia edenler vatan hainidir.

Maddileşmiş bir insan vatan için ölür mü? Bencil bir insan muhtaçlara yardım eder mi? Milletine inanmayan bir adam yabancı ile işbirliği yapmaz mı? Erdemi gülünç bulan birisi çalıp çırpmaz mı?

Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.

Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.

Gardaşım, benim bu hÜkümet yüzünden iki milyar dolarım getti, iki milyar dolarım! Şindi deyeceksiğiz ki; Gözün doysun lan! İki milyarın da olmayıvirsin! ma o iki milyar, yatırımdan, istihdamdan, vatandaşa verilecek ekmekten giden iki milyar, benim cebimden değil! (1999 ekonomik krizi sırasında hükümeti değerlendirirken)

Bastığınız bir karış toprağa vatanım diyemedikten sonra yaşamak neye yarar.

Vatandaşlar arasında, dini inanışlardan kaynaklanan ayrımcılığa tahammül edilemez. Vatandaşın dininin resmi belgelerdeki yalın ifadesi bile kaldırılmalıdır.

Gençliğin yetişmesine hizmet bir insanlık ve vatan borcudur.

Her şey Vatan için…

Ve andolsun ki hiçbir kurşun, hiçbir çelik, hiçbir toprak ve hiçbir vatan daha kutsal değildir insandan!